റെയില്‍ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു രാജിസന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: റെയില്‍വേ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു രാജിസന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ നടന്ന രണ്ട് ട്രെയിനപകടങ്ങളുടെ

MOVIEINTERVIEW/MUSIC/VIDEO/GALLERY

ഡെട്രോയിറ്റില്‍ രണം തുടങ്ങി

യു എസ് എയിലെ ഡെട്രോയിറ്റില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമ ഡെട്രോയിറ്റ് ക്രോസിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി.

ASTRO

ഓണവും ബുദ്ധനും ചേരമാനും

മഹാബലിയുമായുള്ള ഐതീഹ്യമാണ് ഓണത്തിന് പ്രധാനം. ഈ ഐതീഹ്യമാണ് കാലാകാലങ്ങളായി നാം കൈമാറി വരുന്നത്. എന്നാല്‍ മഹാബലിയുടേത് അല്ലാതെ വേറെയും ഐതീഹ്യങ്ങള്‍ ചിങ്ങ മാസവും ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. ഓണം പോലെ സ്വാധീനമിലെ്‌ളങ്കിലും ശ്രീബുദ്ധനുമായി ബന്ധപെ്പടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കഥകളും ഉണ്ട്.

OUR MAGAZINES