അണുമഹാകാവ്യം-സോഹൻ റോയ്

By online desk .05 11 2019

imran-azhar

 

 

സോഹൻ റോയിയുടെ കവിത സമാഹാരമായ അണുമഹാകാവ്യത്തിന്റെ പ്രകാശനം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:30ന് നടന്നു. 501 അണുകവിതകളടങ്ങിയ സമാഹാരമാണ് അണുമഹാകാവ്യം. പ്രണയം സാമൂഹിക വിമർശനം, ദാർശനികം, ആക്ഷേപഹാസ്യം, രാഷ്ട്രീയം, വൈയക്തികം, പാരിസ്ഥതികം, വൈവിദ്ധ്യാത്മകം, തുടങ്ങി എട്ട് സർഗങ്ങളിലായാണ് ഈ സമാഹാരം.

 

OTHER SECTIONS