ഗുളികകാലത്ത് നിര്‍വ്വഹിക്കാവുന്നവ

By subbammal.05 Feb, 2018

imran-azhar

ശനിപുത്രനാണ് ഗുളികന്‍. ഗുളികന് സ്വാധീനമുളള സമയമാണ് ഗുളികകാലം. ഗുളികകാലത്ത് പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. നാവില്‍ ഗുളികന്‍ നില്‍ക്കുന്പോള്‍ എന്ന പ്രയോഗം ആ വിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായതാണ്. എന്നാല്‍, ഗുളികകാലം ദോഷകാലമല്ല. കടബാധ്യത തീര്‍ക്കുക, ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിന് തൂണുനാട്ടുക, വിളവ് കൊയ്യുക, വ്യാപാരം തുടങ്ങുക, ഗൃഹപ്രവേശനം, ദാനധര്‍മ്മങ്ങള്‍, പത്തായംനിറയ്ക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഗുളികകാലം ഉത്തമമാണ്.