വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിക്കില്‍ കുളം കുത്തിയാല്‍ ദാരിദ്ര്യം

By subbammal.09 Jan, 2018

imran-azhar

വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിക്കും സാന്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുളളത്. വായു ഭഗവാനാണ് ഈ ദിക്കിന്‍റെ അധിദേവത. ഇവിടെ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, കുളം എന്നിവ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ ദാരിദ്ര്യവും കലഹവും ഉണ്ടാകും. ഈ ദിക്കിനെ പരിപാലിച്ചാല്‍ സാന്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്ന് വാസ്തുവിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.

OTHER SECTIONS