ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

By Online Desk .22 05 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ഇടവം 08 (22/05/20)

ഉദയം :6:06am

അസ്തമയം :6:36pm

തിഥി
***
കൃഷ്ണ പക്ഷം അമാവാസി
മേയ് 22 11:08pm വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം പ്രഥമ
മേയ് 22 11:08pm- മേയ് 24 12:17am വരെ

വാരം
***
വെള്ളിയാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
ഭരണി
മേയ് 22 01:04am വരെ
തുടർന്ന്
കാര്‍ത്തിക
മേയ് 23 03:09am വരെ

കരണം
****
പകൽ-- നാല്ക്കാലി 10:25am വരെ
പാമ്പ്-- 11:08pm വരെ
രാത്രി-- പുഴു

നിത്യയോഗം
******
ശോഭനം
മേയ് 22 06:26am വരെ
അതിഗണ്ഡം
മേയ് 22 06:26 am - മേയ് 23 06:35am വരെ

*****
രാഹുകാലം
10:47am -12:21 pm

ഗുളികകാലം
07:40am -09:14 am

യമകണ്ടകകാലം
03:29pm -05:02 pm

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
11:56am -12:46 pm

 

 

OTHER SECTIONS