ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 01/12/2019

By online desk .01 12 2019

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 വൃശ്ചികം 15 (01/12/19)

 

തിഥി
****


ശുക്ല പക്ഷം പഞ്ചമി


ഡിസംബർ 01 07:13pm വരെ


ശുക്ല പക്ഷം ഷഷ്ഠി


ഡിസംബർ 01 07:13pm- ഡിസംബർ 02 08:59pm വരെ

 

വാരം
****


ഞായറാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം
****


ഉത്രാടം 09:40am വരെ

തുടർന്ന് തിരുവോണം

ഡിസംബർ 02 11:43am വരെ

 

കരണം
****


പകൽ-- സിംഹം 06:33am വരെ


പുലി-- 07:13 pm വരെ


രാത്രി-- പന്നി

 

നിത്യയോഗം
*****


വൃദ്ധി

ഡിസംബർ 01 01:30 pm വരെ

ധ്രൂവം


ഡിസംബർ 01 01:30pm - ഡിസംബർ 02 01:38pm വരെ

 

*****


രാഹുകാലം

04:31pm -05:57 pm


ഗുളികകാലം

03:05pm -04:31 pm


യമകണ്ടകകാലം

12:13pm -01:39 pm

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

11:50am -12:36 pm

OTHER SECTIONS