ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 03/12/2019

By online desk.02 12 2019

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 വൃശ്ചികം 17 (03/12/19)

 

തിഥി
****


ശുക്ല പക്ഷം സപ്തമി


ഡിസംബർ 03 11:14pm വരെ


ശുക്ല പക്ഷം അഷ്ടമി


ഡിസംബർ 03 11:14pm- ഡിസംബർ 05 01:44am വരെ

 

വാരം
****


ചൊവ്വാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം
****


അവിട്ടം 02:17pm വരെ

തുടർന്ന് ചതയം

ഡിസംബർ 04 05:09pm വരെ

 

കരണം
****


പകൽ-- ആന 10:04am വരെ


പശു-- 11:14 pm വരെ


രാത്രി-- വീഷ്ടി:

 

നിത്യയോഗം
*****


വ്യാഘാതം

ഡിസംബർ 03 02:08 pm വരെ

ഹർഷണം

ഡിസംബർ 03 02:08pm - ഡിസംബർ 04 02:54pm വരെ

 

*****


രാഹുകാലം

03:06pm -04:32 pm


ഗുളികകാലം

12:14pm -01:40 pm


യമകണ്ടകകാലം

09:22am -10:48 am

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

11:51am -12:37 pm

OTHER SECTIONS