ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 29/11/19

By online desk .29 11 2019

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 വൃശ്ചികം 13 (29/11/19)


തിഥി
****

ശുക്ല പക്ഷം തൃതീയ

നവംബര്‍ 29 05:39pm വരെ


ശുക്ല പക്ഷം ചതുര്‍ത്ഥി

നവംബര്‍ 29 05:39pm- നവംബര്‍ 30 06:04pm വരെ


വാരം
****

വെള്ളിയാഴ്ച


നക്ഷത്രം
****

മൂലം 07:34am വരെ


തുടര്‍ന്ന് പൂരാടം

നവംബര്‍ 30 08:16am വരെ


കരണം
****

പകല്‍-- കഴുത 05:43am വരെ


ആന-- 05:39 pm വരെ


രാത്രി-- പശു


നിത്യയോഗം
*****

ശൂലം


നവംബര്‍ 29 02:49 pm വരെ


ഗണ്ഡം


നവംബര്‍ 29 02:49pm - നവംബര്‍ 30 01:53pm വരെ

*****

രാഹുകാലം


10:46am -12:13 pm


ഗുളികകാലം


07:54am -09:20 am


യമകണ്ടകകാലം


03:05pm -04:31 pm


അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം


11:50am -12:35 pm

 

OTHER SECTIONS