ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 2/12/19

By online desk.01 12 2019

imran-azhar

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 വൃശ്ചികം 16 (02/12/19)   

തിഥി

****

ശുക്ല പക്ഷം ഷഷ്ഠി


ഡിസംബര്‍ 02 08:59pm വരെ


ശുക്ല പക്ഷം സപ്തമി


ഡിസംബര്‍ 02 08:59pm- ഡിസംബര്‍ 03 11:14pm വരെ


വാരം
****

തിങ്കളാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം
****


തിരുവോണം 11:43am വരെ


തുടര്‍ന്ന് അവിട്ടം


ഡിസംബര്‍ 03 02:17pm വരെ


കരണം
****


പകല്‍-- പന്നി 08:02am വരെ


കഴുത-- 08:59 pm വരെ


രാത്രി-- ആന


നിത്യയോഗം
*****

ധ്രുവം


ഡിസംബര്‍ 02 01:38 pm വരെ


വ്യാഘാതം


ഡിസംബര്‍ 02 01:38pm - ഡിസംബര്‍ 03 02:08pm വരെ

*****


രാഹുകാലം


07:56am -09:22 am


ഗുളികകാലം


01:40pm -03:06 pm


യമകണ്ടകകാലം


10:48am -12:14 pm


അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം


11:51am -12:37 pm

 

 

OTHER SECTIONS