ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 07/12/19

By online desk.07 12 2019

imran-azhar 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 വൃശ്ചികം 21 (07/12/19)


തിഥി
****


ശുക്ല പക്ഷം ദശമി

ഡിസംബര്‍ 07 06:34am വരെ


ശുക്ല പക്ഷം ഏകാദശി

ഡിസംബര്‍ 07 06:34am- ഡിസംബര്‍ 08 08:29am വരെ


വാരം
****


ശനിയാഴ്ച


നക്ഷത്രം
****


രേവതി


ഡിസംബര്‍ 08 01:28am വരെ


കരണം
****

പകല്‍-- ആന 06:34am വരെ


പശു-- 07:35pm വരെ


രാത്രി-- വിഷ്ടി:


നിത്യയോഗം
*****


വൃതീപാദം


ഡിസംബര്‍ 07 05:03 pm വരെ


വരിയാന്‍


ഡിസംബര്‍ 07 05:03pm - ഡിസംബര്‍ 08 05:16pm വരെ

*****


രാഹുകാലം


09:24am -10:50 am


ഗുളികകാലം


06:32am -07:58 am


യമകണ്ടകകാലം


01:42pm -03:07 pm


അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം


11:53am -12:39 pm

 

OTHER SECTIONS