ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം 08/12/19

By online desk.08 12 2019

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 വൃശ്ചികം 22 (08/12/19)


തിഥി
****

ശുക്ല പക്ഷം ഏകാദശി

ഡിസംബര്‍ 08 08:29am വരെ


ശുക്ല പക്ഷം ദ്വാദശി

ഡിസംബര്‍ 08 08:29am- ഡിസംബര്‍ 09 09:53am വരെ

 

വാരം
****

ഞായറാഴ്ച


നക്ഷത്രം
****

രേവതി


ഡിസംബര്‍ 08 01:28am വരെ

തുടര്‍ന്ന് അശ്വതി

ഡിസംബര്‍ 09 03:30am വരെ


കരണം
****

പകല്‍-- വിഷ്ടി: 08:29am വരെ


സിംഹം-- 09:15pm വരെ


രാത്രി-- പുലി


നിത്യയോഗം
*****

വരിയാന്‍


ഡിസംബര്‍ 08 05:16 pm വരെ


പരിഘം


ഡിസംബര്‍ 08 05:16pm - ഡിസംബര്‍ 09 05:04pm വരെ

*****

രാഹുകാലം


04:34pm -05:59 pm


ഗുളികകാലം


03:08pm -04:34 pm


യമകണ്ടകകാലം


12:16pm -01:42 pm


അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം


11:53am -12:39 pm

 

OTHER SECTIONS