ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം (17/01/20)

By online desk .17 01 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 മകരം 03 (17/01/20)

തിഥി
,****
കൃഷ്ണ പക്ഷം സപ്തമി
ജനുവരി 17 07:28am വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം അഷ്ടമി
ജനുവരി 17 07:28am- ജനുവരി 18 05:33am
വാരം
****
വെള്ളിയാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
അത്തം
ജനുവരി 17 02:30am വരെ
തുടര്‍ന്ന്
ചിത്തിര
ജനുവരി 18 01:12am വരെ

കരണം
****
പകല്‍-- സിംഹം 07:28am വരെ
പുലി-- 06:28pm വരെ
രാത്രി-- പന്നി

നിത്യയോഗം
*****
സുകര്‍മ്മം
ജനുവരി 17 03:06 pm വരെ
ധൃതി
ജനുവരി 17 03:06 pm - ജനുവരി 18 12:25pm വരെ

*****
രാഹുകാലം

11:08am -12:34 pm
ഗുളികകാലം

08:16am -09:42 am
യമകണ്ടകകാലം

03:27pm -04:53 pm

അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം

12:11pm -12:57 pm

 

OTHER SECTIONS