ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം(18/01/20)

By online desk .18 01 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 മകരം 04 (18/01/20)

തിഥി
****
കൃഷ്ണ പക്ഷം അഷ്‌ടമി
ജനുവരി 18 05:33am വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം നവമി
ജനുവരി 18 05:33am- ജനുവരി 19 04:00am
വാരം
****
ശനിയാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
ചിത്തിര
ജനുവരി 18 01:12am വരെ
തുടർന്ന്
ചോതി
ജനുവരി 19 12:15am വരെ

കരണം
****
പകൽ-- പന്നി 05:33am വരെ
കഴുത-- 04:44pm വരെ
രാത്രി-- ആന

നിത്യയോഗം
*****
ധൃതി
ജനുവരി 18 12:25 pm വരെ
ശൂല
ജനുവരി 18 12:25 pm - ജനുവരി 19 10:02am വരെ

*****
രാഹുകാലം

09:42am -11:08 am
ഗുളികകാലം

06:50am -08:16 am
യമകണ്ടകകാലം

02:01pm -03:27 pm

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം

12:12pm -12:58 pm

OTHER SECTIONS