ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

By Online Desk.29 05 2020

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ഇടവം 15 (29/05/20)

 

ഉദയം :6:06am

 

അസ്തമയം :6:38pm

 

തിഥി

 

ശുക്ല പക്ഷം സപ്തമി
മേയ് 29 09:55pm വരെ
ശുക്ല പക്ഷം അഷ്ടമി
മേയ് 29 09:55pm- മേയ് 30 07:57pm വരെ

 

വാരം

വെള്ളിയാഴ്ച

 

നക്ഷത്രം


ആയില്യം
മേയ് 29 06:58am വരെ
തുടർന്ന്
മകം
മേയ് 30 06:03am വരെ

 

കരണം


പകൽ-- ആന 10:45am വരെ
പശു-- 09:55pm വരെ
രാത്രി-- വിഷ്ടി:

 

നിത്യയോഗം

ധ്രുവ :
മേയ് 29 12:24am വരെ
വ്യാഘാതം
മേയ് 29 10:06pm വരെ
ഹർഷണം
മേയ് 29 10:06pm - മേയ് 30 07:27pm വരെ

 

രാഹുകാലം
10:48am -12:22pm

 

ഗുളികകാലം
07:40am -09:14am

 

യമകണ്ടകകാലം
03:30pm -05:04pm

 

അഭിജിത് മുഹൂർത്തം
11:57am-12:47pm

 

 

 

OTHER SECTIONS