സ്ത്രീകള്‍ കാലില്‍ സ്വര്‍ണ്ണപാദസ്‌സരം അണിയാമോ...........?

By sruthy sajeev .17 Apr, 2017

imran-azhar


സ്ത്രീകള്‍ കാലില്‍ പലതരം പാദസ്‌സരങ്ങള്‍ അണിയാറുണ്ട്. വെള്ളിയിലും മറ്റു പല ലോഹങ്ങളിലുമുള്ള പാദസ്‌സരങ്ങള്‍ വിപണിയില്‍ ലഭ്യവുമാണ്. ഏത് പ്രായത്തില
ുള്ളവര്‍ക്കാണെങ്കിലും സ്വര്‍ണ്ണ പാദസ്‌സരത്തിനോട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പൊതുടെ താല്‍പര്യം കൂടുതലാണ്.

 

എന്നാല്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കാലില്‍ അണിയാന്‍ പാടില്ലായെന്ന് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശ
ിമാര്‍ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. സ്വര്‍ണ്ണം ലക്ഷ്മിയാണ്. ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയെ കാലില്‍ ചാര്‍ത്തുക എന്നതിനര്‍ത്ഥം ലക്ഷ്മി ദേവിയെ നിന്ദിക്കുക എന്നാണ്. ലക്ഷ്മി
വന്ദനീയയാണ്, പൂജനീയയാണ്.

 

അത് കഴുത്തില്‍ ചാര്‍ത്താം കാലില്‍ അണിയരുത്. ആചാര്യന്മാരും ഹിന്ദുമത ആചാരാഷ്ടാനങ്ങളും ഇതാണ് അനുശാസിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ എത്ര വലിയ ധനികനായാലും കാലില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം അണിയില്‌ളായിരുന്നു. ഈശ്വരവിശ്വാസി ഒരിക്കലും കാലില്‍ സ്വര്‍ണ്ണമണിയില്‌ള. അത് അനാചാരമാണ്.

 

OTHER SECTIONS