ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എൻ‌ആർ‌ഐ ഫെസ്റ്റ്

By Online Desk .19 09 2019

imran-azhar

 

 

കേരളത്തിലെ ഓണം ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണിന് മുന്നോടിയായി, 150 ഓളം ഉപഭോക്താക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച കാലിക്കട്ട് മേഖലയിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എൻ‌ആർ‌ഐ ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ എൻ‌ആർ‌ഐ ഫെസ്റ്റിൽ എറണാകുളം സോണിലെ സോണൽ മാനേജറും റീജിയണൽ മാനേജരും പങ്കെടുത്തു.

 

OTHER SECTIONS