സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ ഉയര്‍ച്ച

By Kavitha J.08 Jun, 2018

imran-azhar

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ്ണ വില് കൂടി. സ്വര്‍ണ്ണം പവന്റെ വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ്. ഇന്ന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച്
22,920 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2,865 രൂപയിലാണ് വനില്‍ക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ മാസത്തിലെ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്‌റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്.

OTHER SECTIONS