സ്വർണ വില മാറ്റമില്ല; പവന് 22,000

By Anju N P.01 Nov, 2017

imran-azhar

 

സ്വർണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം ദിവസവും പവന് 22,000 രൂപയാണ് വില. ഗ്രാമിന് 2,750 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ആഗോള വിപണയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനാലാണ് ആഭ്യന്തര വിപണയിലും സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാത്തത്.

OTHER SECTIONS