സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

By BINDU PP.17 Mar, 2017

imran-azhar

 

 

കൊച്ചി: സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 21,520 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,690 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 160 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു.

OTHER SECTIONS