ഇന്ധനവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു...

By Anju N P.12 Jul, 2018

imran-azhar


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റര്‍ പെട്രോളിന് ആറ് പൈസ വര്‍ധിച്ച് 79.70 രൂപയായി. ഡീസലിന് എട്ട് പൈസ വര്‍ധിച്ച് 73.11 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് 1.07 രൂപയും ഡീസലിന് 88 പൈസയുമാണ് വര്‍ധിച്ചത്.

OTHER SECTIONS