പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലകളിൽ നേരിയ ഇടിവ്

By Anju N P.10 Feb, 2018

imran-azhar

 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവിലകളിൽ നേരിയ ഇടിവ്. തലസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 77.27 രൂപയിലും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 69.52 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 75.92 രൂപയിലും ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 68.20 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

loading...

OTHER SECTIONS