പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലകളിൽ നേരിയ ഇടിവ്

By Anju N P.10 Feb, 2018

imran-azhar

 

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവിലകളിൽ നേരിയ ഇടിവ്. തലസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 77.27 രൂപയിലും ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 69.52 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.അതേസമയം കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 75.92 രൂപയിലും ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 68.20 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

OTHER SECTIONS