ടെസ്‌ലയെ നേരിടാൻ ഒറ്റചാര്‍ജില്‍ 500 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് ബ്രാൻഡുമായി ഗിലി