ഭര്‍ത്താവിന് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായി എസ്.യു.വി. സമ്മാനിച്ച് നടി ശ്വേതാ മേനോന്‍