ആകാശ എയര്‍ലൈന്‍സും റേറ്റ് ഗെയിം ട്രാവലുമായി പങ്കാളിത്തം