യുവാക്കള്‍ ബൈക്കില്‍ നിന്നു വീണു; പിന്നാലെ എത്തിയ കാര്‍ ശരീരത്ത് കയറി ഇറങ്ങി; ദാരുണാന്ത്യം