ജെറ്റ് എയര്‍വേസിനെ കടക്കെണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടരുതെന്ന് ബാങ്കുകളോട് സര്‍ക്കാര്‍