ഒരുകൂട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഡോക്ടറെ മര്‍ദ്ദിച്ചുകൊന്നു