ക്ലീനിംഗ് മോപ്പില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം: ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അംഗം ചെന്നൈ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ പിടിയില്‍