വില്‍ക്കാന്‍ കൊണ്ട്‌പോയ സ്വര്‍ണം തട്ടിയെടുത്തു , ജൂവലറി ഉടമയുടെ വന്‍ തിരക്കഥ ഉടമയും സഹായിയും പിടിയില്‍