തിരു​വാ​ങ്കു​ള​ത്ത് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പിതാവ് ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു