കണ്ണൂരില്‍ ദൃശ്യം മോഡല്‍ കൊലപാതകം; പ്രതികള്‍ സിനിമ കണ്ടിട്ടേയില്ല