ആലുവയില്‍ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 100 പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണവും ലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ന്നു