പുകവലിയും നിറുത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു; സഹോദരനെ യുവാവ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച്‌ കൊലപ്പെടുത്തി