പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ചന്തു എന്ന സന്ധ്യ അറസ്റ്റില്‍; സത്രീയാണെന്നറിയാതെ കൗമാരക്കാരി; അടിപിടി ലഹരിക്കേസുകളിലും പ്രതി