മൊബൈൽ ബാങ്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി പണം മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം 21 കാരനെ കൊന്ന് കഷണങ്ങളാക്കിയ ;കമിതാക്കളായ യുവതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു