പ്രാതലിന് ശേഷം അല്‍പ്പം മധുരം ശീലമാക്കൂ; ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നില ക്രമീകരിക്കാം