1000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള കെട്ടിടത്തിന് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ അനുമതി വേണ്ട