ആഡംബര ജീവിതം, ഗ്ലാമര്‍ ലോകം, ഒടുവില്‍ ബാത്ടബ്ബിലെ കാലുകള്‍....പ്രിയയുടെ പുതിയ ചിത്രം ആ നടിയുടെ കഥയോ?