ദുല്‍ഖറെ പോലെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് പ്രണവും, കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തി മമ്മൂട്ടി; ബിലാലില്‍ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പ്രണവും......?