നടന്‍ ചിമ്പു രാത്രിയില്‍ തെരുവില്‍ ആരാധകന്റെ ആദരാജ്ഞലി പോസ്റ്റര്‍ പതിക്കാന്‍