ആമിയായി മഞ്ജുവാര്യര്‍ കടപ്പുറത്ത്...ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്