സിനിമ വന്നില്ലെങ്കില്‍ നാളെ ഞാന്‍ പെട്രോള്‍ അടിച്ച് ജീവിക്കും; മഡോണ പറയുന്നു....