വിനീതിനെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയില്‍ കേന്ദ്രം വിശദീകരണം തേടി