ത്യാഗിയാണ് താരം, പഞ്ചാബിനെ തകര്‍ത്ത് രാജസ്ഥാന്‍, അവിശ്വനീയം ഈ തോല്‍വി