വിരാട് കോലിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ 100 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്‌സ്