ടെസ്റ്റില്‍ അഞ്ചു ദിവസവും ബാറ്റു ചെയ്തു; റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര