ചെന്നൈയോടു തോറ്റു തുന്നം പാടി പഞ്ചാബ്; രാജസ്ഥാന്‍ പ്ലേ ഓഫില്‍