രാത്രി മുഴുവന്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഐഫോണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഫോണുകള്‍ക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും ?