എല്ലാവര്‍ക്കും സൗജന്യ 4ജി ഫീച്ചര്‍ ഫോണ്‍: ബിഗ് സർപ്രൈസുമായി ജിയോ !!!