ഏഴരപ്പൊന്നാനപ്പുറത്തെഴുന്നളളും ഏറ്റുമാനൂരുഗ്രമൂര്‍ത്തേ.....

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ മഹാദേവക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മുന്‍നിരയിലാണ് ഏറ്റുമാനൂര്‍ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്‍െ സ്ഥാനം. ഖരന്‍റെ ഇടതുകയ്യിലെ ശിവലിംഗമാണ് ഏറ്റുമാനൂരില്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നും അതല്ല ശ്രീ പരശുരാമനാണ് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതെന്നും വിശ്വാസം