ദളവാപുരം ഗ്രാമത്തില്‍ അപൂര്‍വ്വ വനഭോജന പൂജ നാളെ

പാറശ്ശാല: 194 വര്‍ഷമായി മുടക്കമില്ലാതെ നടത്തിവരുന്ന അപൂര്‍വമായ വനഭോജനപൂജ നാളെ ആരംഭിക്കും. വൃശ്ചികമാസത്തിലെ അവസാന തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കു മുന്പുള്ള ഞായറാഴ്ചയാണ് വനഭോജനം എന്ന ധാത്രിമാധവ പൂജ നടത്തിവരുന്നത്.കേരളത്തില്‍ പാറശ്ശാല ദളവാപുരം