ചോകേ്‌ളറ്റ് കഴിച്ചാല്‍...

By online desk.20 06 2020

imran-azhar

 

 

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമല്‌ള, മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും ചോകേ്‌ളറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാല്‍, ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ദേഷമാണെന്ന് ചിലര്‍ അഭിപ്രായപെ്പടുന്നു. ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്‌ള, പല്‌ളിനും നല്‌ളതല്‌ള ചോകേ്‌ളറ്റ്. എന്നാല്‍, ചോകേ്‌ളറ്റില്‍ തന്നെ നല്‌ളതും ചീത്തയുമെല്‌ളാമുണ്ട്. ഡാര്‍ക് ചോകേ്‌ളറ്റിന് പൊതുവേ ആരോഗ്യഗുണങ്ങള്‍ ഒരുപാടുണ്ട്. ഡാര്‍ക് ചോകേ്‌ളറ്റ് കഴിച്ചാല്‍ ദോഷങ്ങളെക്കാള്‍ ഏറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഡാര്‍ക് ചോകേ്‌ളറ്റ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുകയും രക്തം ശുദ്ധികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഇത് ഏറെ നല്‌ളതാണ്. അത് മാത്രമല്‌ള, ഡാര്‍ക് ചോകേ്‌ളറ്റിലെ പോഷകങ്ങള്‍ ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്‌ളുന്നതിനും പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഫ്‌ളേവനോയ്ഡുകള്‍ സ്‌ട്രോക്ക് തടയുന്നതിന് ഏറെ നല്‌ളതാണെന്ന് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നു. ചോകേ്‌ളറ്റിലെ കൊക്കോയില്‍ അടങ്ങിയ പെന്റാമെറിക് പ്രോസയനൈഡിന്‍ കാന്‍സര്‍ കോശങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച തടയുന്നതില്‍ സഹായകരമാണ്. ഡാര്‍ക് ചോകേ്‌ളറ്റ് ഡയബെറ്റിസ് സാദ്ധ്യത കുറയ്ക്കും. തലച്ചോറിലേയ്ക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കൂട്ടാന്‍ ചോകേ്‌ളറ്റിന് കഴിയും. ഇത് ബുദ്ധി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. മാനസിക സന്തോഷം തോന്നാന്‍ ചോകേ്‌ളറ്റ് കഴിക്കാം. ഇതിലെ ഘടകങ്ങള്‍ സന്തോഷം നല്‍കുന്ന ഹോര്‍മോണുകളുടെ ഉല്‍പ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.

 

OTHER SECTIONS