കൊഴിച്ചിൽ അകറ്റി ഊർജം നൽകി തലമുടി സമൃദ്ധമായി വളരാൻ

By online desk.06 10 2018

imran-azhar

കേശ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിൽ പലരും അഭിമുഖികരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് തലമുടി കൊഴിച്ചിലും അറ്റം പിളരുന്നതും .പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി  പല മാർഗ്ഗങ്ങളും മാറി മാറി  പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഫലം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകരിദിദത്ത മാർഗമൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച്   നോക്കു ,പാർശ്വ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ  പ്രശ്നപരിഹാരം കാണാം .

 

ഊർജ്ജം നൽകി കൊഴിച്ചിൽ അകറ്റി തലമുടിയുടെ വളർച്ചയെ  ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ  സഹായിക്കുന്ന  പ്രകൃതിദത്ത പ്രതിവിധിയാണ് പപ്പായ .നല്ലപോലെ പഴുത്ത പപ്പായ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ,തലയിൽ തേച്ച് നല്ലതുപോലെ മസ്സാജ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയുക .ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് തലമുടിയുടെ  കൊഴിച്ചിൽ അകറ്റി ഊർജ്ജവും തിളക്കവും  നൽകി  തലമുടി  സമൃദ്ധമായി  വളരാൻ സഹായകമാണ് .

OTHER SECTIONS