ദിവസവും മത്തി വറുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കൂ...

By Anju N P.12 Oct, 2017

imran-azhar

 


സാധാരണക്കാരന്റെ അയല അതാണ് 'മത്തി'. വില പൊതുവെ കുറവെങ്കിലും ധാരാളെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് മത്തിക്ക്. മത്തി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ എന്തൊക്കെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതന്ന് നോക്കാം.

 

ഇതിലുള്ള ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് ഹൃദയത്തിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഇല്ലാതാക്കി നല്ല കൊളസ്ട്രോള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

 

മീനിലെ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് ക്യാന്‍സര്‍ കോശങ്ങളോട് പൊരുതാന്‍ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. മത്തി ദിവസവും ശീലമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ആര്‍ത്രൈറ്റിസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഗ്ലൂക്കോമ, ഡ്രൈ ഐ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പരിഹാരമാണ് മത്തിയും മറ്റ് മത്സ്യങ്ങളും.

 

മത്തി കുട്ടികള്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അവരുടെ തലച്ചോര്‍ വികസിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. മീനില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഓയില്‍ ഫാറ്റ് ആണ് കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് തടി കുറക്കുന്നത്. മത്സ്യം ദിവസവും കഴിച്ച് ചര്‍മ്മം മിനുസമുള്ളതാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മത്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

 

OTHER SECTIONS