തലമുടിയുടെ സ്വഭാവിക നിറം നിലനിര്‍ത്താം

By anju.02 07 2019

imran-azhar


തലമുടിയുടെ സ്വഭാവിക നിറം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാര്‍ഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചറിയൂ...
നെല്ലിക്ക അരച്ചതോ നെല്ലിക്കാപെ്പാടിയോ തലയില്‍ തേയ്ക്കുന്നത് മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം നല്‍കും.


നെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്നതും നെല്ലിക്കാ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതുമെല്ലാം നല്ലതാണ്.

 

 

OTHER SECTIONS