ഒരു കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി കഥ കാണാം...

By Online desk .31 Oct, 2017

imran-azhar

 

 


ഇത് നമ്മുടെ 'കോയിക്കോട്'... മലബാർ വിഭവങ്ങൾ നമ്മളെ എപ്പോഴും കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ. ഒരു കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണിയുടെ കഥ വീഡിയോ ഡോക്ക്യൂമെന്ററി.

 

ബിരിയാണി കഥ കാണാം...

 

 

OTHER SECTIONS