പുളിച്ച് തികട്ടലിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍...

By Anju N P.24 11 2018

imran-azhar


പുളിച്ച് തികട്ടലിന് പരിഹാരം കാണാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില ഗൃഹവൈദ്യമുണ്ട്. പുളിച്ച് തികട്ടലിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഗൃഹമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയൂ...


തുളസിയില: തുളസിയില കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. തുളസിയിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പുളിച്ച് തികട്ടലിനെ പരിഹരിക്കാന്‍ നല്ലതാണ്.


ഗ്രാമ്പൂ: ഗ്രാമ്പൂ കഴിക്കുന്നത് വയറ്റിലെ ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് ഉയര്‍ത്തുന്നു. ഇത് പുളിച്ച് തികട്ടല്‍ മാത്രമല്‌ള, മറ്റ് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെയെല്‌ളാം ഇല്‌ളാതാക്കുന്നു.


വാഴപ്പഴം: പുളിച്ച് തികട്ടലിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് വാഴപ്പഴം. ഇത് അസിഡിറ്റി അകറ്റുക മാത്രമല്ല, മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കും.


പാല്‍: നല്‌ളത് പോലെ തണുത്ത പാല്‍ കുടിക്കുന്നതും പുളിച്ച് തികട്ടലിന് പരിഹാരമാണ്. അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും, പാലിലെ കാത്സ്യം വയറിലെ അമിത ആസിഡിനെ ഇല്‌ളാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


ഇഞ്ചി: ദഹനം മെച്ചപെ്പടുത്തുന്നതിനും അസിഡിറ്റിയും പുളിച്ച് തികട്ടല്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇഞ്ചി നല്ലതാണ്.


കാരറ്റ് ജ്യൂസ്: കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നതും വയറ്റിലെ പുളിച്ച് തികട്ടല്‍ ഇല്‌ളാതാക്കുന്നു. മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഇല്‌ളാതാക്കുന്നതിനും ദഹനത്തിനും കാരറ്റ് ജ്യൂസ് നല്ലതാണ്.

 

OTHER SECTIONS