യുദ്ധ ശബ്ദങ്ങൾ

By യുദ്ധ ശബ്ദങ്ങൾ.15 02 2019

imran-azhar

യുദ്ധ ശബ്ദങ്ങൾ

 

കനത്ത മഴയുടെ  പൊട്ടിച്ചിരിയല്ല.
പാതിരാത്രിയിൽ കുറുനരിയുടെ
 വിപ്ലവ ശബ്ദവുമല്ല.

 വെളുത്തിട്ടും വെളുക്കാത്ത
 നേരത്ത്, പൂവൻ കൂവിയതല്ല.

രാത്രി തീരുന്നതിന്റെ
 മൂളലുകളല്ല.

ശംഖ് വിളിയല്ല,
                                   ബാങ്ക് വിളിയുമല്ല.                                   
 ആ കിളവന്റെ
 ഊന്നുവടിയുടെ
 ഞരക്കമാണ്,

 ഒരു കുഞ്ഞു കരച്ചിലാണ്.
ആ തൂലിക പൊട്ടിച്ചിതറിയ
 ശബ്ദമാണ്

ഒരു വെടിയുണ്ടയാൽ
തുളഞ്ഞു പോയ
പുസ്തകത്തിന്റെ
അട്ടഹാസമാണ്.

 

~   ഫിറോസ് വി പാലച്ചുവട്

OTHER SECTIONS