ഇന്ത്യയും, ഈജിപ്റ്റും തമ്മില്‍ കാര്‍ഷിക സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രം

By കലാകൗമുദി ലേഖകൻ.12 Sep, 2018

imran-azhar

 ന്യൂഡല്‍ഹി : കാര്‍ഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യയും ഈജിപ്റ്റും തമ്മില്‍ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നല്‍കി.

 

കാര്‍ഷികവിളകള്‍ (പ്രത്യേകിച്ച് ഗോതമ്പ്, ചോളം),കാര്‍ഷിക ജൈവസാങ്കേതിക വിദ്യ, നാനോ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ജലസേചനം, ജലവിഭവ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ജലക്കൊയ്ത്ത്, സൂക്ഷ്മജലസേചന സാങ്കേതികവിദ്യ, കാര്‍ഷിക രംഗത്തെ പാഴ് വസ്തുക്കള്‍ ഊര്‍ജ്ജോര്‍പ്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തല്‍, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, ഗുണനിലവാരം, പുഷ്പ-ഫലകൃഷി, ജൈവകൃഷി, കോഴി-പശുവളര്‍ത്തല്‍, ഫിഷറീസ്, കാലിത്തീറ്റ ഉല്‍പ്പാദനം, മൃഗോല്‍പ്പന്നങ്ങളും അവയുടെ മൂല്യവര്‍ദ്ധനയും, കാര്‍ഷിക വ്യാപാരവും വിപണനവും, വിളവെടുപ്പിന് മുമ്പും, പിന്‍മ്പുമുള്ള നടപടികള്‍, ഭക്ഷ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യയും സംസ്‌ക്കരണവും, സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണം, കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപനവും ഗ്രാമവികസനവും, കാര്‍ഷിക വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ വിഷയങ്ങള്‍, സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം, വിത്തുല്‍പ്പാദന രംഗത്തെ മനുഷ്യശേഷി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, കാര്‍ഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ ശേഷി വികസനം മുതലായവയ്ക്ക് പുറമെ ഇരുകൂട്ടര്‍ക്കും താല്‍പര്യമുള്ള മറ്റ് മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനും ധാരണാപത്രം വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു.

 

ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും, വിദഗ്ദ്ധരുടെയും കൈമാറ്റം, കാര്‍ഷിക വിവരങ്ങള്‍, ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ (കാര്‍ഷിക അനുബന്ധമേഖലകളിലെ ജേര്‍ണലുകള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍, ബുള്ളറ്റിനുകള്‍, സ്ഥിതി വിവരകണക്കുകള്‍) മുതലായവയുടെ കൈമാറ്റം, കാര്‍ഷിക സാങ്കേതികവിദ്യ, ജനിതക ദ്രവ്യം എന്നിവയുടെ കൈമാറ്റം, സെമിനാറുകള്‍, ശില്‍പ്പശാലകള്‍, സിംമ്പോസിയങ്ങള്‍ മറ്റ്‌സമാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയിലൂടെയായിരിക്കും ഈ സഹകരണം സാധ്യമാക്കുക.

 

പരസ്പര താല്‍പ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ സഹകരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങളില്‍ കൂടിയാലോചനകള്‍ക്കുമായി ഒരു സംയുക്ത പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കാന്‍ ധാരണാപത്രത്തില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കുറഞ്ഞത് ഒരു തവണ വീതം ഇന്ത്യയിലും, ഈജിപ്റ്റിലും ഈ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് സംയുക്ത പരിപാടികള്‍ക്കും, കൂടിയാലോചനകള്‍ക്കും രൂപം നല്‍കും.