രാജ്യത്തെ ആദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ പാർക്ക് കേരളത്തിൽ ; ശിലാസ്ഥാപനം സെപ്റ്റംബർ 24 ന്

By online desk .22 09 2020

imran-azhar

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ആദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ പാർക്കിന് കേരളത്തിൽ ഉടൻ തുടക്കമാകും. വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ വ്യവസായ മേഖലയിലെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നീക്കം. മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് പാർക്കിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സെപ്റ്റംബർ 24നു നിർവഹിക്കും.

 

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന സംവിധാനമായ കേരള സംസ്ഥാന വ്യാവസായിക വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KSIDC) എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് മെഡ്സ്പാർക്ക്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തോന്നയ്ക്കലിൽ ഉള്ള ലൈഫ് സയൻസ് പാർക്കിൽ ആകും മെഡ്സ് പാർക്ക്‌ സ്ഥാപിക്കുക.

 

SCTIMST മികവ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന, അത്യാധുനിക ജീവൻരക്ഷാ വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ മേഖലയിൽ ആകും മെഡ്സ് പാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക.വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗവേഷണം-വികസനം, അവയുടെ പരിശോധന-വിലയിരുത്തൽ, നിർമ്മാണ സഹായം, പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് പാർക്ക് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും. പാർക്കിന് അകത്തും പുറത്തും ഉള്ള വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഈ സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണ മേഖലയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.

OTHER SECTIONS