മണ്ണിടിച്ചിൽ ; കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി

By online desk .08 08 2020

imran-azhar

 

തിരുവനന്തപുരം: കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടും നാല് ട്രെയിനുകൾ ആണ് സർവീസ്റദ്ദാക്കിയത് നാലു ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 138ൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

 

റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ

1. ട്രെയിൻ നന്പർ 06346 തിരുവനന്തപുരം- സെൻട്രൽ ലോക്മാന്യ തിലക് ടെർമിനസ് ഡെയിലി എക്സപ്രസ്
2. ട്രെയിൻ നന്പർ 06345 ലോക്മാന്യ തിലക് ടെർമിനസ്- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡെയിലി എക്സപ്രസ്
3. ട്രെയിൻ നന്പർ 02432 ന്യൂഡൽഹി- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 09, 11, 12, 16, 18 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തില്ല)
4. ട്രെയിൻ നന്പർ 02431 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ- ന്യൂഡൽഹി രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 11, 13, 14, 18, 20 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തില്ല)

വഴി തിരിച്ചുവിടുന്ന സർവീസുകൾ

1. ട്രെയിൻ നന്പർ 02617 – എറണാകുളം- ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ മംഗള പ്രതിദിന സ്പെഷൽ
2. ട്രെയിൻ നന്പർ 02618 – ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ- എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ മംഗള പ്രതിദിന സ്പെഷൽ
3. ട്രെയിൻ നന്പർ 02284 – ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ- എറണാകുളം ദുരന്തോ പ്രതിവാര സ്പെഷൽ
4. ട്രെയിൻ നന്പർ 02283 എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ- ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ ദുരന്തോ സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ

OTHER SECTIONS