ഗണപതി പ്രീതിക്കായി ഈ വ്രതങ്ങൾ

By Web Desk.21 04 2021

imran-azhar

 

ഗണപതി പ്രീതിക്കായുള്ള വ്രതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

ചതുര്‍ത്ഥി: ഗണപതി പ്രീതിക്കായി ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ചതുര്‍ത്ഥിയിലാണ് ചതുര്‍ത്ഥി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.

 

ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അവതാരം ശുക്ലപക്ഷ ചതുര്‍ത്ഥി ദിനത്തിനാലാണ് എന്നതിനാലാണ് ഈ ദിനം ചതുര്‍ത്ഥി വ്രതമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഇത് വിഘ്‌നനാശകമാണ്. ഉദ്ദിഷ്ടവരസിദ്ധി നേടാന്‍ ഈ വ്രതം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

 

മഹാസങ്കട ചതുര്‍ത്ഥി: ഗണപതി താണ്ഡവമാടിയത് ചിങ്ങമാസത്തിലെ ചതുര്‍ത്ഥി നാളിലാണ്. അന്നേദിവസം നടത്തുന്ന ചതുര്‍ത്ഥി വ്രതത്തിനെ മഹാസങ്കട ചതുര്‍ത്ഥിയെന്ന് പറയുന്നു.

 

ഓരോ കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുര്‍ത്ഥിയിലും ഗണപതി ധ്യാനം നടത്തി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാല്‍ മഹാസങ്കടങ്ങള്‍ വരെ വഴിമാറിപോകും. അതിനാണ് ഈ വ്രതത്തിന് മഹാസങ്കട ചതുര്‍ത്ഥി വ്രതമെന്ന് പറയുന്നത്.

 

സങ്കടഹര ചതുര്‍ത്ഥി: ഈ വ്രതത്തിന് സങ്കടചതുര്‍ത്ഥി വ്രതം എന്നും പേരുണ്ട്. ഈ വ്രതം സങ്കടങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്നാണു വിശ്വാസം.

 

പൗര്‍ണമിക്കുശേഷം കറുത്തപക്ഷത്തില്‍ വരുന്ന ചതുര്‍ത്ഥിയില്‍ ആണ് ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.

 

സങ്കടചതുര്‍ത്ഥിനാളില്‍ അവല്‍, മലര്‍, അപ്പം, കൊഴുക്കട്ട എന്നിവ നിവേദ്യമായി സമര്‍പ്പിക്കാം. ഗണപതിക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഭഗവാനു കറുകമാല ചാര്‍ത്തിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം.

 

OTHER SECTIONS