കോവിഡ് മുക്തരില്‍ എട്ടു മാസം വരെ ആന്റിബോഡി നിലനില്‍ക്കും; പഠനം നടത്തിയത് ഇറ്റാലിയന്‍ ഗവേഷകര്‍