ആഡംബരമായി പരിനീതി ചോപ്ര - രാഘവ് ഛദ്ദ വിവാഹം; ചിത്രങ്ങള്‍ വൈറല്‍