ആര്‍ടിപിസിആര്‍ റേറ്റ് കുറയ്ക്കില്ല, വഴങ്ങാതെ സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍OTHER VIDEOS