ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം (14/01/20)

By online desk .14 01 2020

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ധനു 29  (14/01/20)

തിഥി
****
കൃഷ്ണ പക്ഷം ചതുര്‍ത്ഥി
ജനുവരി 14 02:49pm വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം പഞ്ചമി
ജനുവരി 14 02:49pm- ജനുവരി 15 12:10pm

വാരം
****
ചൊവ്വാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
മകം
ജനുവരി 14 07:55am വരെ
തുടര്‍ന്ന്
പൂരം
ജനുവരി 15 05:57am വരെ

കരണം
****
പകല്‍-- സിംഹം 04:11am വരെ
പുലി-- 02:49pm വരെ
രാത്രി-- പന്നി

നിത്യയോഗം
*****
ആയുഷ്മാന്‍
ജനുവരി 14 03:59 am വരെ
സൗഭാഗ്യം
ജനുവരി 14 03:59 am - ജനുവരി 15 12:33am വരെ

*****
രാഹുകാലം

03:25pm -04:52 pm
ഗുളികകാലം

12:33pm -01:59 pm
യമകണ്ടകകാലം

09:41am -11:07 am

അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം

12:10pm -12:56 pm

(14/01/20)

 

 

OTHER SECTIONS