ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം (19/01/20)

By online desk .19 01 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 മകരം 05 (19/01/20)

തിഥി
,****
കൃഷ്ണ പക്ഷം നവമി
ജനുവരി 19 04:00am വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം ദശമി
ജനുവരി 19 04:00am- ജനുവരി 20 02:51am
വാരം
****
ഞായറാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
ചോതി
ജനുവരി 19 12:15am വരെ
വിശാഖം
ജനുവരി 19 11:41pm വരെ
തുടര്‍ന്ന്
അനിഴം
ജനുവരി 20 11:30pm വരെ

കരണം
****
പകല്‍-- ആന 04:00am വരെ
പശു-- 03:23pm വരെ
രാത്രി-- വിഷ്ടി:

നിത്യയോഗം
*****
ശൂല
ജനുവരി 19 10:02 am വരെ
ഗണ്ഡ
ജനുവരി 19 10:02 am - ജനുവരി 20 07:58am വരെ

*****
രാഹുകാലം

04:54pm -06:20 pm
ഗുളികകാലം

03:28pm -04:54 pm
യമകണ്ടകകാലം

12:35pm -02:01 pm

അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം

12:12pm -12:58 pm

 

OTHER SECTIONS