ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം (20/01/20)

By online desk .20 01 2020

imran-azhar

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 മകരം 06 (20/01/20)

തിഥി
,****
കൃഷ്ണ പക്ഷം ദശമി
ജനുവരി 20 02:51am വരെ
കൃഷ്ണ പക്ഷം ഏകാദശി
ജനുവരി 20 02:51am- ജനുവരി 21 02:06am
വാരം
****
തിങ്കളാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
അനിഴം
ജനുവരി 20 11:30pm വരെ
തുടര്‍ന്ന്
തൃക്കേട്ട
ജനുവരി 21 11:43pm വരെ

കരണം
****
പകല്‍-- വിഷ്ടി: 02:51am വരെ
സിംഹം-- 02:25pm വരെ
രാത്രി-- പുലി

നിത്യയോഗം
*****
ഗണ്ഡ
ജനുവരി 20 07:58 am വരെ
വൃദ്ധി
ജനുവരി 20 07:58 am - ജനുവരി 21 06:13am വരെ

*****
രാഹുകാലം

08:16am -09:43 am
ഗുളികകാലം

02:02pm -03:28 pm
യമകണ്ടകകാലം

11:09am -12:35 pm

അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം

12:12pm -12:58 pm

 

OTHER SECTIONS