ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം(10/01/20)

By online desk .10 01 2020

imran-azhar

 

 

ഇന്ന് കൊല്ലവര്‍ഷം 1195 ധനു 25 (10/01/20)

തിഥി
****
ശുക്ല പക്ഷം ചതുര്‍ദശി
ജനുവരി 10 02:34am വരെ
ശുക്ല പക്ഷം പൗര്‍ണമി
ജനുവരി 10 02:34am- ജനുവരി 11 12:51am

വാരം
****
വെള്ളിയാഴ്ച

നക്ഷത്രം
*****
തിരുവാതിര
ജനുവരി 10 02:49pm വരെ
തുടര്‍ന്ന്
പുണര്‍തം
ജനുവരി 11 01:30pm വരെ

കരണം
****
പകല്‍-- പശു 02:34am വരെ
വിഷ്ടി:-- 01:46pm വരെ
രാത്രി-- സിംഹം

നിത്യയോഗം
*****
മാഹേന്ദ്രം
ജനുവരി 10 04:46 pm വരെ
വൈധൃതി
ജനുവരി 10 04:46 pm - ജനുവരി 11 01:55pm വരെ

*****
രാഹുകാലം

11:06am -12:32 pm
ഗുളികകാലം

08:14am -09:40 am
യമകണ്ടകകാലം

03:24pm -04:50 pm

അഭിജിത് മുഹൂര്‍ത്തം

12:09pm -12:55 pm

 

OTHER SECTIONS