വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞ് സ്വര്‍ണവില

ഗ്രാമിന് 6,600 രൂപയും പവന് 52,800 രൂപയിലുമായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വ്യാപാരം നടന്നത്്. ഗ്രാമിന്  6,625 രൂപയിലും പവന് 53,000 രൂപയിലുമാണ് രണ്ട് ദിവസം വ്യാപാരം നടന്നത്.

author-image
anumol ps
Updated On
New Update
gold

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

 തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. രണ്ട് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന ശേഷമാണ് ബുധനാഴ്ച വിലയിടിഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയുമാണ് ഇടിഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 6,600 രൂപയും പവന് 52,800 രൂപയിലുമായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വ്യാപാരം നടന്നത്്. ഗ്രാമിന്  6,625 രൂപയിലും പവന് 53,000 രൂപയിലുമാണ് രണ്ട് ദിവസം വ്യാപാരം നടന്നത്.

ജൂണ്‍ 7 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമിന് 6,760 രൂപയും പവന് 54,080 രൂപയുമാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജൂണ്‍ 8 മുതല്‍ 10 വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമിന് 6,570 രൂപയും പവന്  52,560 രൂപയുമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയുടെ വിലയിലും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 2 രൂപ കുറഞ്ഞ് 93 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. 

 

gold rate