യൂക്കോ ബാങ്കിന് 1,654 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം

അറ്റപലിശ വരുമാനം, പലിശയിതര വരുമാനം എന്നിവയില്‍ ഉണ്ടായ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവാണ് അറ്റാദായം ഉയരാന്‍ കാരണമായത്. 

author-image
anumol ps
Updated On
New Update
uco bank

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

 കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ യൂക്കോ ബാങ്കിന് 1,654കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം. ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ലാഭം 4,576 കോടി രൂപയായി. ബാങ്കിന്റെ ആകെ ബിസിനസ് 9.5 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 4,50,007കോടി രൂപയിലെത്തി. ആകെ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ 1.29 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 0.89 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അറ്റപലിശ വരുമാനം, പലിശയിതര വരുമാനം എന്നിവയില്‍ ഉണ്ടായ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവാണ് അറ്റാദായം ഉയരാന്‍ കാരണമായത്. 

 

net profit uco bank